Magic 600

 

Kraftfullt, snabbt och nära nog ljudlöst öppnar garageportautomatiken Crawford Magic 600 din garageport – och du kan i lugn och ro sitta kvar i bilen efter en lång ansträngande arbetsdag.

Magic 1000

 

Stark - När portautomatiken Crawford Magic 1000 spänner "musklerna" öppnas och stängs även den tyngsta porten i en handvändning. 1000 N dragkraft är stark som en björn.

Akku Plus

I fritt uppställda prefabricerade garage saknas ofta en strömanslutning för installering av portautomatiken. Nu är det slut med det: Med Crawford batteri Plus behöver man nu inte längre göra avkall på denna komfort.